نوزادان افراد آشنا را از روی صدای خنده می شناسند

نوزادان از سن ۵ ماهگی می‌توانند بین خنده غریبه و آشنا تمایز قائل شوند. به نظر شما، قدرت تشخیص...

ادامه مطلب