مغز راحت تر به یاد می آورد

مغز نیروی بیشتری برای فراموش کردن نسبت به یادآوری مصرف می‌کند به گزارش ایسنا و به نقل از...

ادامه مطلب